Dzień Otwarty z Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój - 18 stycznia 2018 roku

Dzień Otwarty z Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój odbędzie się w czwartek 18 stycznia 2018 r. w godzinach od 10:00 do 13:00 w Punkcie Informacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ul. Naruszewicza 11, parter, pokój nr 10. Oprócz sporej dawki wiedzy o możliwościach wsparcia ludzi młodych (w wieku 15-29 lat) w ramach Programu...

Możliwe trudności z logowaniem do systemu SL2014

W związku z kumulacją terminów rozliczeń projektów a tym samym wzmożonym wykorzystaniem systemu przez użytkowników, informujemy o możliwych przejściowych trudnościach z pracą w systemie. Opisana sytuacja może się utrzymywać przez kilka następnych dni. Z uwagi na powyższe wydłużony zostaje termin na składanie wniosków o płatność przez...

Materiał informacyjny dotyczący kwalifikowalności uczestników projektu

W załączeniu przekazujemy materiał informacyjny dotyczący kwalifikowalności uczestników projektu.

Zmiana Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że od dnia 01.01.2018 r. obowiązują nowe Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

Zaproszenie na Andrzejki z Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie serdecznie zaprasza w czwartek 30 listopada 2017 roku na Andrzejki z Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój w godzinach 10:00-13:00 w Punkcie informacyjnym WUP Rzeszów, ul. Naruszewicza 11. Czekamy na wszystkich, którzy chcą zdobyć wiedzę o możliwościach wsparcia z PO WER. Andrzejkowa atmosfera jedynie...

Materiał informacyjny na temat zasady konkurencyjności

W załączeniu przekazujemy materiał informacyjny na temat zasady konkurencyjności

Zaktualizowany materiał dotyczący wnoszenia wkładu niepieniężnego.

W załączniku aktualizowany materiał dotyczący wnoszenia wkładu niepieniężnego.

FAQ dot. Bazy personelu.

W zakładce O programie/System Informatyczny został opublikowany materiał dotyczący bazy personelu.

Dzień Otwarty z Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój - 20 października 2017 roku

Dzień Otwarty z Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój odbędzie się w piątek 20 października 2017 r. w godzinach od 10:00 do 13:00 w Punkcie Informacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ul. Naruszewicza 11, parter, pokój nr 10. Przygotowaliśmy konkursy i niespodzianki, ale przede wszystkim potężną dawkę wiedzy o możliwościach...

Zmiana Rocznego Planu Działania PO WER na rok: 2015, 2016, 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój zatwierdziła zmieniony Roczny Plan Działania na rok 2017 dla I Osi Priorytetowej PO WER opracowany przez WUP w Rzeszowie, uwzględniający zwiększenie wartości projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w związku z...

Spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców (Działanie 4.2 PO WER)

Instytucja Zarządzająca dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju) w dniu 11 kwietnia 2017 r. ogłosiła konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-001/17 na projekty mobilności ponadnarodowej dla osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu IdA. Wnioski o dofinansowanie...

Dzień Otwarty z Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój

Dzień Otwarty z Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój odbędzie się w środę 10 maja 2017 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 10, Rzeszów, I piętro, pokój nr 5. Zapraszamy zwłaszcza przedstawicieli instytucji i organizacji rynku pracy, organizacji pozarządowych, agencji zatrudnienia,...

Zmiana Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.21-18-006/17

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (Instytucja Pośrednicząca POWER) informuje, iż w dniu 4 maja 2017 r. dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.21-18-006/17. Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności doprecyzowania zapisów Regulaminu Konkursu zgodnie z rekomendacjami IZ POWER oraz uchwałą Komitetu Monitorującego POWER.

Zmiana Podręcznika Beneficjenta SL2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Informuje, że w zakładce O programie/System Informatyczny jest dostępna nowa wersja Podręcznika Beneficjenta SL2014 wersja 1.8.

Prezentacje ze spotkania informacyjnego z 20.04.2017 r. dot. konkursu w ramach POWER

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie publikuje prezentacje ze spotkania informacyjnego, zorganizowanego 20.04.2017 r. w związku z ogłoszonym konkursem nr POWR.01.02.01-IP.21-18-006/17 w ramach POWER.

Wyświetlanie 1 - 15 z 54 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15