FAQ dot. Bazy personelu.

W zakładce O programie/System Informatyczny został opublikowany materiał dotyczący bazy personelu.

Dzień Otwarty z Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój - 20 października 2017 roku

Dzień Otwarty z Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój odbędzie się w piątek 20 października 2017 r. w godzinach od 10:00 do 13:00 w Punkcie Informacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ul. Naruszewicza 11, parter, pokój nr 10. Przygotowaliśmy konkursy i niespodzianki, ale przede wszystkim potężną dawkę wiedzy o możliwościach...

Zmiana Rocznego Planu Działania PO WER na rok: 2015, 2016, 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój zatwierdziła zmieniony Roczny Plan Działania na rok 2017 dla I Osi Priorytetowej PO WER opracowany przez WUP w Rzeszowie, uwzględniający zwiększenie wartości projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w związku z...

Spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców (Działanie 4.2 PO WER)

Instytucja Zarządzająca dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju) w dniu 11 kwietnia 2017 r. ogłosiła konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-001/17 na projekty mobilności ponadnarodowej dla osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu IdA. Wnioski o dofinansowanie...

Dzień Otwarty z Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój

Dzień Otwarty z Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój odbędzie się w środę 10 maja 2017 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 10, Rzeszów, I piętro, pokój nr 5. Zapraszamy zwłaszcza przedstawicieli instytucji i organizacji rynku pracy, organizacji pozarządowych, agencji zatrudnienia,...

Zmiana Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.21-18-006/17

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (Instytucja Pośrednicząca POWER) informuje, iż w dniu 4 maja 2017 r. dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.21-18-006/17. Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności doprecyzowania zapisów Regulaminu Konkursu zgodnie z rekomendacjami IZ POWER oraz uchwałą Komitetu Monitorującego POWER.

Zmiana Podręcznika Beneficjenta SL2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Informuje, że w zakładce O programie/System Informatyczny jest dostępna nowa wersja Podręcznika Beneficjenta SL2014 wersja 1.8.

Prezentacje ze spotkania informacyjnego z 20.04.2017 r. dot. konkursu w ramach POWER

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie publikuje prezentacje ze spotkania informacyjnego, zorganizowanego 20.04.2017 r. w związku z ogłoszonym konkursem nr POWR.01.02.01-IP.21-18-006/17 w ramach POWER.

Zmiana Rocznych Planów Działania dla POWER na 2017 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, działając na podstawie uchwały nr 114 Komitetu Monitorującego PO WER w sprawie zmian w szczegółowych kryteriach wyboru zawartych w Rocznych Planach Działania na 2017 r. dla I Osi Priorytetowej POWER zatwierdziła zmiany w Rocznym...

Dzień Otwarty z PO WER

W poniedziałek 3 kwietnia 2017 roku zapraszamy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na Dzień Otwarty z Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. Na wszystkich zainteresowanych czekamy w godzinach 10:00-13:00. Zapewniamy wsparcie specjalistów z Wydziału Wdrażania POWER naszego Urzędu oraz z Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP. Do...

Walentynki z Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie oraz Ochotniczy Hufiec Pracy Podkarpacka Wojewódzka Komenda zapraszają na Walentynki z Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój.

Aplikacja służąca analizie monitorowania uczestników/instytucji objętych wsparciem EFS - wersja 2.0

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że Ministerstwo Rozwoju udostępniło aplikację ADU_EFS w wersji 2.0, służącą beneficjentom do otrzymywania zagregowanych danych wskaźnikowych w odniesieniu do poszczególnych projektów w oparciu o wyeksportowane z SL2014 pliki formularzy monitorowania uczestników. Narzędzie umożliwia agregowanie...

Roczny Plan Działania na rok 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że Instytucja Zarządzająca PO WER działając na podstawie uchwały nr 97 Komitetu Monitorującego PO WER z dnia 22 listopada 2016 r. zatwierdziła Roczny Plan Działania na rok 2017 dla I Osi Priorytetowej PO WER opracowany przez WUP w Rzeszowie.

Życzenia świąteczne

Życzenia świąteczne od Dyrekcji i Pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Mikołajki z Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie oraz OHP Podkarpacka Wojewódzka Komenda zapraszają na Mikołajki z Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój w poniedziałek 5 grudnia 2016 r.

Wyświetlanie 1 - 15 z 47 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15